ORTAK PLATFORM

EVRAK TAKİBİ

BAKİYE YÖNETİMİ

Başlıca Dış Ticaret Süreçleri Hangileridir?

Bu süreçler, ihtiyaç duyulan ürünlerin yurt dışından ithal edilmesi, üretilen veya satışı yapılan ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi ve ithalat ile ihracat sırasında gümrükte yapılan tescil işlemleri olarak sıralanabilir.

Dış Ticaret Süreçlerinde Hangi Sorunlar ile Karşılaşılır?

SAP sistemi üzerinde ithalat ve ihracat ile ilgili standart bir modül yoktur.  

İthal edilen mallara ilişkin borç-alacak takibi parçalı olarak yapılamaz.

Antrepo depo stokları anlık olarak izlenemez.

Gümrük müşavirlik firması ile olan iletişimin mail ve telefon ile yürütülmeye çalışılması hata riskini yükseltirken, zaman kaybı yaşanır ve süreç tek platformdan takip edilemez.

Müşavirlik firmasının yapmış olduğu gümrük masraflarına ilişkin faturaların SAP sistemine manuel olarak girilmesi muhasebe departmanına yük bindirir.

DIŞ TİCARET  ÇÖZÜMÜMÜZÜ KEŞFEDİN

Dış Ticaret Paketi Nedir?

Lupe Danışmanlık tarafından sunulan Dış Ticaret Paketi, SAP ABAP Platformunda geliştirilmiş olan bir ithalat-ihracat kokpiti ve SAP Fiori platformunda geliştirilmiş olan bir gümrük müşavirlik WEB portalinden oluşmaktadır.

Kokpit aracılığıyla gerekli ithalat-ihracat talepleri yaratılarak gümrük müşavirlik firmasının portaline gönderilir. Müşavirlik firması oluşturduğu beyanname bilgilerini, yaptığı gümrük masraflarını ve dokümanların elektronik biçimlerini, gümrük müşavirlik portali aracılığı ile ithalat ihracat kokpitine gönderir.

Kayıtlara ilişkin muhasebe işlemleri kokpit aracılığı ile otomatik olarak yürütülür.

Dış Ticaret Paketi İşletmelere Neler Kazandırır?

  • Tüm ithalat ve ihracat taleplerinizi tek platformda toplar, izler ve yönetirsiniz.

  • Gümrük müşavirlik firmasıyla olan e- posta ve telefon trafiği en aza indirilerek tüm trafik tek bir portal üzerinden yönetilir.

  • Gümrükleme süreçleri ile ilgili tüm evraklar, ithalat-ihracat talebinin üzerinde kayıt altına alınarak evrak yönetimi sağlanır.

  • Gümrükleme ile ilgili tüm masraf ve faturalar, doğrudan ya da malzemenin maliyetine eklenecek şekilde muhasebeleştirildiği için muhasebe departmanın iş yükü azalır.

  • Antrepo depo stoklarının takibi SAP sistemi üzerinden yapılabilir hale gelir.

  • İthalat işlemlerinde yurt dışındaki satıcı sürecin başında SAS tutarı kadar alacaklandırılır, ardından ürünler ithal edildikçe borçlandırma kayıtları yaratılarak söz konusu alacak tutarı eritilir. Böylece ilgili satıcıyla ilgili borç-alacak bakiyelerinin doğru bir şekilde takibi sağlanır.