SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

Lojistik Süreçler

SAP’nin lojistik süreçleri ile performans hedeflerinin belirlenerek bu doğrultuda gerekli iyileştirmelerin ve otomasyonun hayata geçirilmesi sağlanır. İş süreçlerine ölçülebilir başarılar kazandırarak verimliliği artırırken aynı zamanda maliyetlerin azaltılmasına olanak sağlar. Tüm süreçlerin basitleştirilmesi ve kurallara bağlanması ile yürütme, yönetim ve denetim adımlarını işlevsel hale getirir. Üretim operasyonları çözümleri ile proses şeffaflığı sağlanmaktadır. Böylece performans iyileştirme noktaları belirlenebilir. Üretim otomasyonları ile online ve hızlı üretim süreçleri sağlanmakta, bunun neticesinde müşteri ihtiyaçlarına dönüşler daha doğru ve hızlı olabilmektedir. Satış çözümleri ile üretkenliği ve satış performansını artırmak amacıyla müşterilerin tüm bilgilerine kolay ve hızlı erişebilirlik sağlanmaktadır. Satış destek süreçleri ile satışın her zaman her yerde yapılabilmesi esas amaçtır.

Finansal Çözümler


Finans ve muhasebe dijital dünyaya dönüşmektedir. Gelişen iş modellerinin dijital dünyaya geçişi finansal yönetimin ve muhasebenin şirkete doğru şekilde uyum sağlaması ile olacaktır. SAP Finans Çözümleri işletmelerin finansal kaynaklarını etkin kullanmaları ve nakit akışını yönetmeleri ve diğer modüller tarafından “arka planda” üretilen mali işlemlerin takip için kullanılan bir modüldür. Ticari verilerin neden olabileceği karmaşık sorunlar SAP Finans Çözümler’inin kolay kullanımı ve geliştirilmiş otomasyon özellikleri ile sadeleştirilir, manuel işlemlerin getirdiği hata oranları azaltılır. Böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır, çok boyutlu analizlere olanak sağlar. Esnek mimarisi ve sunduğu grafiksel raporlama uygulamaları sayesinde, ülkelerin özel gereksinimleri için hızlı bir şekilde uyarlanabilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

SAP HCM (Human Capital Management) modülü şirketinizin insan kaynakları fonksiyonlarını modernize etmenizi sağlamaktadır. İnsan kaynağı ve iş gücü planlama konusunda daha iyi ve daha hızlı kararlar verip işinizi kolaylaştıran entegre bir çözümdür. İnsan kaynakları çözümü ile organizasyon yönetiminin daha basite indirgenmesi ve personel yetkinlik ve stratejilerinin ölçülebilmesi sağlanmaktadır. SAP çözümleri bu süreci basit ve kolay şekilde yönetmeye yardımcı olur. İş gücü yönetiminin daha etkin ve hızlı olması iş fırsatlarının karşılanmasında önem oluşturmaktadır. Şirketlerde kullanılan veya kullanılması düşünülen bordro, performans takibi yönetimi gibi insan kaynakları uygulamalarının SAP sisteminde uygulanması, şirketlerin personellerini efektif bir şekilde kontrol etmesini ve yönetmesini sağlamaktaktır.

Analitik Çözümler

Analitik çözümlemeler ile iş analizlerinin yapılması, kısa-orta-uzun vade tahminlerde bulunulması ve iş performansının geliştirilmesi esas alınmaktadır. Böylelikle aksiyon alırken doğru ve etkin kararlar verme olanakları oluşacaktır. SAP Business Objects çözümleri ile veriye doğru, hızlı ve kolay şekilde ulaşımı sağlıyoruz. SAP NetWeaver Portal ile web browser üzerinden bu platformlara erişilebilmektedir. Business Warehouse (BW) platformu ile verilerinizi saklayabilir, hızlıca kullanabilirsiniz. Böylelikle idari görevleri daha basit hale getirebilir ve IT iş yükünü hafifletebilirsiniz. Bilgiye anında ve gerçek zamanda ulaşabilirsiniz. Sonuçlara internet erişi olan her yerden ulaşılabilir. Verilerle çok boyutlu analizler yapılabilir. Analizler grafik ve tablo destekleri ile birlikte sizlere sunulabilmektedir. Business Intelligence (BI) platformu ile karar aşamalarında, karar vermeye yarayan verileri bir araya getirmektedir. Bu platform ile veriye kolay ulaşarak uzun ve sıkıcı veri toplama yöntemlerinden hızlı, kolay ve daha net anlaşılan veri analizleri önünüze gelecektir. Organizasyonunuz adına daha kolay ve doğru şekilde karar verebileceksiniz.