Proje Yönetimi

 

SAP proje yönetimi faaliyetleri SAP’ı gerçekten iyi tanıyan yöneticiler ile başarıya ulaşacaktır. Böyle bir yatırımı ve özveriyi boşa harcamamak için doğru kişiyle projeyi yönetmek çok önem arz eder. Proje yönetimindeki esas amaç eldeki kaynakları verimli bir şekilde kullanarak hedeflenen sürede projeyi tamamlamaktır.Projenin yapısı ne olursa olsun (bir geliştirme, bir modül, bir proje) süreç yönetimi kapsamında aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmaktayız:

 

  • SAP proje yönetimi araçları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

  • The Accelerated SAP (ASAP®) metodolojisi ile projeler yönetilmektedir.

  • Analiz çalışmaları yapılmakta ve kavramsal tasarım dosyaları oluşturulmaktadır.

  • Geliştirme ve son hazırlıklar evreleri müşteriler ile koordine bir şekilde yönetilmektedir.

  • Proje canlıya alınmakta ve destek hizmeti verilmektedir.

  • Müşteri kabulü alındıktan sonra sign-off süreci başlatılmaktadır.

 

 

Doğru proje yönetimi ile aşağıdaki iş kazanımları sağlanabilmektedir:

 

  • Kurulum maliyeti düşer

  • Risk azaltılır

  • Kritik noktalar doğru analiz edilerek projeye değer katılır