HİZMETLER

Süreç Danışmanlığı

Departmanlarınızı daha iyi yönetmek için yöntemler mi arıyorsunuz? SAP çözümleri ile anlaşılabilir günlük operasyonlar sayesinde karlılığı arttırabilir, kaynaklar ve bütçe daha verimli kullanabilir ve böylelikle yeniliklere yatırım yapılabilmektedir. Süreç yönetiminde temel yöntem süreçlerin doğru analiz edilmesi ve doğru ürünlerin kullanılmasıdır.

Yazılım Danışmanlığı

Müşteri ihtiyaçları gözetilerek en uygun çözümün doğru bir şekilde analiz edilmesi ve bu doğrultuda sürecin yönetilmesi sağlanmaktadır. Yazılım desteği ile endüstriyel ortamlarda şirketlere uygun çözümler üretebilme esnekliği göz önünde bulundurulmaktadır. Devamlı gelişen bu platform iş ortamının bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Entegrasyon

İş süreçlerinin tek sistemle başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla entegrasyon süreçleri kurgulanmaktadır.Third party programların ihtiyaçlar doğrultusunda SAP’a uyumlandırılması bu kapsamda işlenmektedir. Entegrasyon süreçlerinde esas amaç, şirketin kullanmaktan vazgeçemeyeceği yazılımları daha etkin bir biçimde yöneterek süreçleri SAP sistemine taşımaktır.

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

İşletmeler kendi süreçleri dışındaki tüm işleri başka işletmelere yaptırmak suretiyle, kaynak tasarrufu yapmakta, daha yalın hale gelmekte ve ana faaliyet alanları üzerine daha iyi odaklanma fırsatı bulmaktadırlar. SAP anlamında da benzer faaliyetler tercih edilebilmektedir. Uzmanlaşmış bir yapının işletmenin ilgili bölümüne monte edilmesi ile birlikte fayda maksimizasyonu sağlanacaktır.